پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي : اقتدار و مديريت نيروي انتظامي در عين مظلوميت قابل تقدير و تحسين است
چهارشنبه، 9 اسفند 1396 - 15:46 کد خبر:1528
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حوادث اخير خيابان پاسداران گفت: اقتدار و مديريت نيروي انتظامي در عين مظلوميت قابل تقدير و تحسين است.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، دكتر"عبدالرضا عزيزي" در جلسه تعاملي با معاونان و فرماندهان انتظامي شيروان، اظهار داشت: مظلوميت نيروي انتظامي در كنار اقتدار در مرز ها، در ميدان و عمل قابل مشاهده است.

اين مقام مسئول با بيان اينكه كاركنان ناجا با مردم اجتماعي برخورد مي كنند، افزود: كاركنان ناجا براي اينكه به مردم آسيب نرسد در اغتشاشات اخير از حق خود گذشتند و چند شهيد به اين انقلاب اهداء كردند.

وي با اشاره به اينكه پليس جمهوري اسلامي ايران با امكاناتي كه در اختيار دارد از پليس هاي ديگر دنيا موفق تر عمل كرده است، خاطرنشان كرد: كشفيات و مبارزه بي امان با مواد مخدر و سوداگران مرگ نماد اقتدار پليس ايران اسلامي است.

نمايند مردم شهرستان شيروان "اقتدار توأم با رأفت" را مهمترين ويژگي پليس در تراز نظام جمهوري اسلامي بيان كرد و اظهار داشت: نيروي انتظامي بايد مقتدر باشد و روز به روز بر اقتدار خود بيافزايد اما در عين حال نيز بايد نسبت به مردم يارمهربان باشد.

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حوادث اخير پاسداران گفت: اقتدار و مديريت نيروي انتظامي در عين مظلوميت قابل تقدير و تحسين است. اقتدار نيروي انتظامي بايد طوري باشد كه خلافكاران و مجرمان با ديدن ماموران وحشت كنند اما مردم با ديدن پليس دلشان لبريز از محبت شود./


 

9 اسفند 1396