پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي : رئيس كميسيون اجتماعي مجلس: وضعيت اشتغال معلولان رضايت بخش نيست
چهارشنبه، 9 اسفند 1396 - 23:48 کد خبر:1529
مشهد- ايرنا- رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: وضعيت اشتغال و به كارگيري معلولان در فرصت هاي شغلي مختلف به هيچ وجه قابل قبول و رضايت بخش نيست.

عبدالرضا عزيزي عصر چهارشنبه در مراسم رونمايي از طرح جامع مانا (مشاركت اجتماعي، نهضت اشتغال) در مشهد افزود: براساس قانون، سه درصد استخدام افراد در ادارات بايد به معلولان اختصاص يابد اما از آن هم دريغ مي شود.
وي اظهار كرد: يا استخدام وجود ندارد يا بي توجهي در اين زمينه فراوان است.
وي با بيان اينكه با نبود شغل و شيوع بيكاري در جامعه مواجه هستيم گفت: نه تنها براي معلولان بلكه براي ديگر افراد هم بايد اشتغال ايجاد شود.
عزيزي افزود: بايد هزينه هاي توليد كاهش يابد زيرا هزينه هاي زياد توليد اشتغال در جامعه را با مشكل مواجه مي كند.
وي با بيان اينكه سود بانكي 2 رقمي توليد را مقرون به صرفه نمي كند، اظهار كرد: با اين اقدام هنگامي كه توليد كننده 10 تا 15 درصد سود مي كند بايد بيش از 20 درصد به بانكها سود بدهد.
وي گفت: بايد هزينه توليد و سود بانكي كاهش يابد و دولت براي وام هاي بانكي يارانه پرداخت كند تا شاهد افزايش اشتغال باشيم.
عزيزي با بيان اينكه جز مردم هيچ بخشي نمي تواند در حل مشكل اشتغال كمك كند، افزود: سالانه 100 هزار معلول به جمعيت معلولان جامعه اضافه مي شود و به همين ترتيب شمار معلولان نيازمند شغل نيز افزايش مي يابد.
وي اظهار كرد: تشكيل صندوق فرصت هاي شغلي ويژه معلولان و مددجويان اقدام خوبي از سوي بهزيستي است اما هنوز معطل مانده كه وزارت كار بايد اين طرح را در دولت مطرح و در اين زمينه اقدام كند.

* اشتغال معلولان بايد به گفتمان غالب جامعه تبديل شود
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان رضوي نيز در اين مراسم گفت: اشتغال معلولان بايد به گفتمان غالب جامعه تبديل شود تا شاهد اجتماعي شدن اشتغال آنان باشيم.
سيد جواد حسيني افزود: براي اين كار بايد نمادينه سازي، ستاد سازي و نهاد سازي انجام شود.
وي با بيان اينكه همه بايد براي اشتغال مددجويان آستين ها را بالا بزنيم، اظهار كرد: در اجراي طرح مانا در اين استان 9 كميته كاري به عنوان ستاد اجرايي طرح طراحي شده و قرار است در طول سال امور مربوط به اشتغال مددجويان و معلولان زير پوشش نهادهاي حمايتي را پيگيري كند.
وي گفت: طرح مانا در چهار محور شامل گفتمان سازي، به كارگيري همه ظرفيت هاي جامعه براي اشتغال مددجويان، گسترش قلمرو كمك و ياوري به مددجويان بهزيستي با رويكرد اشتغال، تغيير رويكرد به مددجويان بهزيستي از نياز محور به دانايي محور، اجرا مي شود.
حسيني با بيان اينكه از ابتداي امسال تاكنون 22 هزار و 607 شغل براي مددجويان بهزيستي در اين استان ايجاد شده است، افزود: طي 10 ماه امسال 17 درصد كمك هاي مردمي و 12 درصد كمك هاي دولتي به بخش اشتغال مددجويان و معلولان افزوده شده است.
وي اظهار كرد: در استان خراسان رضوي بيش از 400 شركت فناور و دانش بنيان وجود دارد كه 350 محصول صادراتي توليد مي كند و 2200 مددجوي نخبه در اين استان شناسايي شده كه براي ايجاد شركت دانش بنيان مورد حمايت قرار مي گيرند.
وي گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است 110 اتحاديه صنفي، هزار و 162 تشكل مردم نهاد، 286 تشكل خيريه و بيش از 30 انجمن صنفي و تخصصي صنعتي و توليدي استان در زمينه اشتغال مددجويان و معلولان كمك كنند.9 اسفند 1396