پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي : در سفر هيات اعزامي كميسيون اجتماعي مجلس به اتريش مطرح شد: تمايل دو كشور براي گسترش و تحكيم روابط/ بررسي راهكارهاي اشتغال زايي و رفع بيكاري
پنجشنبه، 24 اسفند 1396 - 22:00 کد خبر:1532
در نشست مشترك هيات اعزامي كميسيون اجتماعي مجلس با رييس كميسيون اجتماعي پارلمان اتريش به موضوعاتي مانند اشتغال، بيمه، بنگاه هاي زودبازده و تسهيل روابط بعد از برجام و تمايل به گسترش و تحكيم روابط پرداخته شد.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت، هيات اعزامي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به كشور اتريش با رييس كميسيون اجتماعي پارلمان اين كشور آقاي يوزف موخيچ پيرامون موضوع ساختار مجلس اتريش، اشتغال هاي خرد، بنگاه هاي زودبازده، بيمه و بازنشستگي، ساعت كار در هفته، سن بازنشستگي در زنان و مردان در كشور اتريش و ايران  به گفتگو و تبادل اطلاعات پرداختند .

در ابتدا ميزبان به هيات ايرانى خير مقدم گفت و به كليات پرداخت، سپس عزيزى رئيس هيات ايرانى ضمن تشكر از رئيس كميسيون اجتماعى مجلس اتريش، به روابط پانصدساله ايران و اتريش پرداخت و از موضع اتريش در طول ٤٠ سال گذشته درقبال ايران به ويژه موضع خوب اتريش پس از برجام  اشاره كرد واز طرف اتريشى تشكر نمود و به وظايف كميسيون اجتماعى در مجلس شوراى اسلامى پرداخت و سوالاتى در خصوص موفقيت هاى اقتصادى و ايجاد اشتغال و كاهش آسيب ها دراتريش از همتاى اتريشى خود نمود.

موخيچ ضمن تشكر از اطلاعات خوب هيات ايرانى در مورد موفقيت هاى اتريش، گفت: در كشور اتريش اهتمام زياد به مشاغل كوچك و بنگاههاي اقتصادي زودبازده يكي از رموز موفقيت در كاهش بيكاري و رشد اقتصادي است به گونه اي كه طي ۲۰ سال گدشته نرخ صادرات از ۳۵ درصد به ۵۲ درصد رسيده است.

وي افزود: تعداد شاغلين سه ميليون و ششصدهزار نفر و بازنشستگان دو ميليون و چهارصد هزار نفر و جمعيت بيكاران جوياي كار ۴۵۰ هزار نفر و سن بازنشستگي در مردان ۶۵ سال و براي خانم ها ۶۱ سال و نيم كه قرار است اين شرط سني برابر شود و همچنين  چيزي به نام صندوق بازنشستگي وجود ندارد  و كار اقتصادي هم از محل دريافت حق بيمه انجام نمي شود بلكه دريافت و پرداخت همزمان انجام مي شود به لحاظ وضعيت مطلوب اشتغال بخشي از بيكاران ساير كشورهاي حوزه اتحاديه اروپا نيز جذب بازار كار اتريش مي شوند.

 موخيچ در پايان به لحاظ يشينه تاريخي روابط مثبت ايران و اتريش و همچنين تسهيل روابط بعد از برجام تمايل به گسترش روابط في مابين و تحكيم روابط پرداخت.

گفتني است در اين نشست مشترك رييس كميسيون اجتماعي مجلس از همتاى اتريشي خود دعوت كرد به ايران سفري داشته باشند كه وي با كمال احترام پذيرفت./24 اسفند 1396