پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي : جلسه با مهندس اميني معاونت مديريت برنامه و توسعه منابع وزير راه و شهرساز ۱۸مهر۹۷
جمعه، 20 مهر 1397 - 23:15 کد خبر:1545
جلسه دكتر عزيزي و مهندس اميني معاونت مديريت برنامه و توسعه وزير راه و شهرسازي ۱۸مهر۹۷

�'�وزارت راه وشهرسازي ؛ جلسه دكتر عزيزي و مهندس اميني معاونت مديريت برنامه و توسعه منابع وزير راه و شهرسازي درخصوص برگزاري مناقصه ساخت راه آهن شيروان به بجنورد �"۱۸مهر۹۷