پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي :
یکشنبه، 25 آذر 1397 - 03:34 کد خبر:1552
تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن #شيروان - مشهد ابلاغ شد.۲۵/۰۹/۹۷