پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي
تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن #شيروان - مشهد ابلاغ شد.۲۵/۰۹/۹۷
تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن #شيروان - مشهد ابلاغ شد.۲۵/۰۹/۹۷

💠 پيگيري برگزاري مناقصه محدود ساخت راه آهن شيروان به بجنورد در آسمان ايران به برزيل توسط دكترعزيزي 🗓۲۱مهر۹۷
‍ 💠تهران ؛ كانون بازنشستگان تامين اجتماعي كشور؛ 🗓۱۸مهر۹۷
جلسه دكتر عزيزي و دكتر نعمت الهي معاون حقوقي و پارلماني وزير آموزش و پرورش�"۱۸مهر۹۷
جلسه با مهندس اميني معاونت مديريت برنامه و توسعه منابع وزير راه و شهرساز ۱۸مهر۹۷
پرداخت حق بيمه رانندگان تا سقف ۳ ماه مشمول جريمه ديركرد نمي‌شود
ديدار دكتر عزيزي به همراه مسئولين شهرستاني با اهالي خونگرم روستاهاي بخش قوشخانه
بين_الحرمين؛ پيام دكتر عزيزي براي فرماندار و شهردار محترم شيروان جهت ادامه پروژه هاي رودخانه چايلق و زيباسازي ورودي غربي شيروان و قول تامين اعتبار براي آنها
صفحه بعد - نسخه اصلی